1. Radiálne kĺbové ložisko (1) GE… e jediný vonkajší krúžok, bez drážky pre mazací olej.Môže niesť radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.(2) Vonkajší krúžok s jednoduchým švom typu GE… ES s drážkou pre mazací olej.Ložiská s premenlivou rýchlosťou sú navrhnuté tak, aby vydržali radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.(3) Jednoštrbinový vonkajší krúžok typu GE… ES-2RS s drážkou pre mazací olej a tesniacim krúžkom na oboch stranách.Môže niesť radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.(4) Vonkajší krúžok typu GEEW… ES-2RS s jedným štrbinou a drážkou pre mazací olej a tesniacim krúžkom na oboch stranách.Môže niesť radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.(5) Vonkajší krúžok typu GE… ESN s jednou štrbinou s drážkou pre mazací olej a drážkou dorazu na vonkajšom krúžku.Chyba v hodnotení kvality ložísk TIMKEN spočíva v tom, že vydrží radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.Keď však axiálne zaťaženie nesie poistný krúžok, jeho schopnosť znášať axiálne zaťaženie je znížená.(6) GE… XSN Typ dvojštrbinového vonkajšieho krúžku (delený vonkajší krúžok) s drážkou pre mazací olej a dorazovou drážkou na vonkajšom krúžku.Môže niesť radiálne zaťaženie a axiálne zaťaženie v smere Ninichi.Keď však axiálne zaťaženie nesie poistný krúžok, jeho schopnosť znášať axiálne zaťaženie je znížená.


Čas odoslania: 14. decembra 2021