V súčasnosti je najpoužívanejším vysokorýchlostným vretenovým ložiskom hybridné keramické guľôčkové ložisko, to znamená, že valivý prvok používa keramickú guľu Si3N4 lisovanie za tepla alebo izostatické lisovanie za tepla a ložiskový krúžok je stále oceľový krúžok.Ložisko má vysokú štandardizáciu, nízku cenu, malé zmeny na obrábacom stroji, jednoduchú údržbu a je vhodné najmä pre vysokorýchlostnú prevádzku.Jeho hodnota D · n presiahla 2,7 × 106。 Na zvýšenie životnosti ložiska je možné zvýšiť odolnosť obežnej dráhy proti opotrebeniu a obežnú dráhu je možné potiahnuť alebo inou povrchovou úpravou.

Neexistuje žiadna určitá postupnosť a pravidlá pre výber ložísk.Prednosť by mali mať podmienky, výkon a najdôležitejšie záležitosti požadované pre ložiská, čo je obzvlášť praktické.

Valivé ložisko je precízny komponent a jeho použitie sa musí vykonávať so zodpovedajúcou opatrnosťou.Bez ohľadu na to, ako vysokovýkonné ložiská sa používajú, ak sa nepoužívajú správne, nedosiahne sa očakávaný vysoký výkon.Preventívne opatrenia pri používaní ložísk sú nasledovné.

a.Udržujte ložiská a ich okolie čisté.

Dokonca aj malý prach, ktorý nie je viditeľný pre oči, bude mať zlý vplyv na ložisko.Udržujte preto okolie čisté, aby sa do ložiska nedostal prach.

b.Používajte opatrne.

Silný náraz na ložisko počas používania spôsobí jazvy a priehlbiny, ktoré sa stanú príčinou nehody.Vo vážnych prípadoch praskne a zlomí sa, preto si naň musíme dávať pozor.

c.Používajte vhodné prevádzkové nástroje.

Vyhnite sa výmene za existujúce nástroje a musíte použiť vhodné nástroje.

d.Pozor na koróziu ložiska.

Pri prevádzke ložiska sa pot na ruke stane príčinou hrdze.Dbajte na to, aby ste obsluhovali s čistými rukami a najlepšie je noste čo najviac rukavíc.

Aby sa zachoval pôvodný výkon ložiska v dobrom stave čo najdlhšie, je potrebné ho udržiavať a opravovať, aby sa predišlo nehodám, zabezpečila sa spoľahlivosť prevádzky a zlepšila sa produktivita a hospodárnosť.


Čas odoslania: 27. septembra 2021