Technológia presného valcovania za studena je druh metódy tvárnenia za studena, ktorá sa používa na vytláčanie prstencových rotačných častí, aby sa získali hotové výrobky pri normálnej teplote.Presné valcovanie za studena môže veľkosť a tvar obrobku priblížiť k teoretickej hodnote hotového výrobku.Výhody sú: 1. Môže výrazne zlepšiť využitie materiálu a efektivitu spracovania.V porovnaní s tradičnou metódou sústruženia môže presné valcovanie za studena zvýšiť mieru úspory materiálu o 10% ~ 15%, takže ložiskové krúžky môžu byť opracované a môžu sa znížiť náklady na obrábanie.2. Môže zlepšiť kvalitu hotového výrobku.Vďaka metóde valcovania je prúdenie kovu vo vnútri dielu kontinuálne a úplné, kovové zrno je rovnomernejšie a menšie, štruktúra je kompaktnejšia, takže je možné zlepšiť pevnosť dielu.Zároveň je v dôsledku zvyškového povrchového napätia hotového výrobku deformácia dielov po tepelnom spracovaní menšia.3. Môže ušetriť energiu, zlepšiť pracovné prostredie.V porovnaní s kovaním je potrebná tonáž presného valcovacieho zariadenia menšia, môže výrazne znížiť hluk pri spracovaní, je zrejmý efekt úspory energie.V porovnaní s predvalkom vyrobeným sústružením je hluk a prach menší.Pri valcovaní obrobku valec poháňa obrobok do rotácie a jadrový valec stláča obrobok pod tlakom oporného kolesa pevne spojeného s podávacím zariadením, čím sa obrobok valcuje.


Čas odoslania: 29. decembra 2021